The mount kit allows for quick and easy installation of the whole range of FASTen® accessories on an inflatable side of a watercraft. With the use of the Mp225 PVC mounting pad a mount is reliably attached to an inflatable side and enables the whole range of FASTen® equipment to be used. It is recommended to glue the mounting pad with the mount on an inflatable cylinder with the help of two­part polyurethane adhesive or to weld it on by using HFC welding.
The enlarged glue­on surface allows the pad to withstand considerable loads.

SIA “Dulkan” ir noslēdzis 2017.gada 3.maijā līgumu Nr. SKV-L-2017/235 ar Latvijas investīciju un attistības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkuretspējas veicināšana ietvaros līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.