(Art. 0968) Chrome-plated brass cleat.

Fixing with screws or studs.

Length mm. – 115

Width mm. – 43

Height mm. – 25

(A)  Centre-to-centre distance E.to e. cross mm. – 30

(B)  Centre-to-centre distance long mm. – 42

 

SIA “Dulkan” ir noslēdzis 2017.gada 3.maijā līgumu Nr. SKV-L-2017/235 ar Latvijas investīciju un attistības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkuretspējas veicināšana ietvaros līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.