Gredzenveida stiprinājums, kas paredzēts dažādu priekšmetu vai virvju atsiešanai, kā piemēram, tauvu vai uzglabājamā tīkliņa atsiešanai.Komplektā ietilpst 2 gab.

SIA “Dulkan” ir noslēdzis 2017.gada 3.maijā līgumu Nr. SKV-L-2017/235 ar Latvijas investīciju un attistības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkuretspējas veicināšana ietvaros līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.