Stiprinās uz universālās montāžas atslēgas nodrošina ērtu enkura nolaišanu un pacelšanu.

Der virvei diametrā līdz 10mm, un siksnai līdz 35 mm platai.

SIA “Dulkan” ir noslēdzis 2017.gada 3.maijā līgumu Nr. SKV-L-2017/235 ar Latvijas investīciju un attistības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkuretspējas veicināšana ietvaros līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.