Nerūsējošā kāpnes “Spirit” (Art. 0952)

Garums (atvērts) – 90 cm

Garums (slēgts) – 37 cm

Platums – 30 cm

Soļi – 3

SIA “Dulkan” ir noslēdzis 2017.gada 3.maijā līgumu Nr. SKV-L-2017/235 ar Latvijas investīciju un attistības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkuretspējas veicināšana ietvaros līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.