Устанавливается в универсальный замок FASTen®, обеспечивает удобный спуск и подъем якоря.
Подходит для веревки до Ø 10 мм. Снабжен направляющей петлей для веревки.

SIA “Dulkan” ir noslēdzis 2017.gada 3.maijā līgumu Nr. SKV-L-2017/235 ar Latvijas investīciju un attistības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkuretspējas veicināšana ietvaros līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.