Спасательный круг высокого качества, произведен из яркого и прочного материала.

  • Длительный срок службы
  • Сертифицированный СЕ в соответствии с директивой судового оборудования
  • Соответствует конвенций SOLAS и стандартам IMO

Диаметр — 71cm

Tолщина — 10.5cm

SIA “Dulkan” ir noslēdzis 2017.gada 3.maijā līgumu Nr. SKV-L-2017/235 ar Latvijas investīciju un attistības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkuretspējas veicināšana ietvaros līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.