Лестница телескопическая (Art. 0952)

Длина (открыт.) — 90 см

Длина (закрыт.) — 37 см

Ширина — 30 см

Ступеней — 3

SIA “Dulkan” ir noslēdzis 2017.gada 3.maijā līgumu Nr. SKV-L-2017/235 ar Latvijas investīciju un attistības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkuretspējas veicināšana ietvaros līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.