(Art.030)
Air valve

Product Description

– Suitable for tubulars and inflatable floor

– Very high sealing capacity with special silicon gasket

– Very compact and with an ergonomic cap

– “Push–push” principle opening.

SIA “Dulkan” ir noslēdzis 2017.gada 3.maijā līgumu Nr. SKV-L-2017/235 ar Latvijas investīciju un attistības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkuretspējas veicināšana ietvaros līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.