This ring fitted in a mount can be used as a fastening device to attach additional equipment with the help of a halyard or rubber tightening device, rubber net with end hooks.
The ring comes as a one-piece item and is fitted in the FASTen® mount. Set of 2 pcs

SIA “Dulkan” ir noslēdzis 2017.gada 3.maijā līgumu Nr. SKV-L-2017/235 ar Latvijas investīciju un attistības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma Starptautiskās konkuretspējas veicināšana ietvaros līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.